Certified Professionals

SCAA Certification Programs

SCAA Certification Programs

SCAA Certified Coffee Professionals – 2014 CQI Certified Q Graders – 2014
Chen Weiming, RG Level 1 Li Jia Cheng 李家诚
Ding Yiding, RG Level 1 Liang Chao Xiong 梁朝雄
Cindy K Ng, RG Level 1 Deng Xiao Min 邓小敏
Yang Jie, BGA Level 2 Bai Lin 柏林
XiuYun Yi (Amy), BGA Level 2 Eleanor Jin
Ling Peng Wei, BGA Level 2 Ng Sau Hong Mike
Jianjian Li, BGA Level 1 Mason Dong
Theresa Choi, BGA Level 1 Luo Rui
Joseph Zhang, BGA Level 1 Huang Zhi Ren 黄智仁
Ray Wang, BGA Level 1 Chris Li 黎文韬
Liujue Xu, BGA Level 1 Jing Zhang
Yiyan Feng, BGA Level 1 Yue He
Fan, Andrew He, BGA Level 1 Chu Xin Zhuang
Miao Zhi Liang, BGA Level 1 Yanqui Huang
Xia Li, BGA Level 1 Kam Heng (Jenny) Tong
Yang Ni, BGA Level 1 Jian Fei Li

 

SCAA Certified Coffee Professionals – 2013 CQI Certified Q Graders – 2013
Chang Wai Lun William, BGA Level 1 Chang Wai Lun, William
Chen Xiaofen, BGA Level 1 Cindy K Ng
Cindy K Ng, BGA Level 1 Alvin Hui
Dachuan Li, BGA Level 1 Li Tao 李陶
Guodong Rong, BGA Level 1 Mai Rui Tao, Tony
HaiFeng Zhang, BGA Level 1 Yip Hui Wen, Raiment
Keling Yao, BGA Level 1 Wen Xue Ting, Iris
Liu Ran, BGA Level 1 Zhu Yuan
MingHui Tan (Thomas), BGA Level 1
Qiming Deng, BGA Level 1
Qing Pan, BGA Level 1
Tony Wong, BGA Level 1
WangLiang, BGA Level 1
Wen An Zou, BGA Level 1
XiaoDe Chen, BGA Level 1
XiuYun Yi (Amy), BGA Level 1
SiYong Ye, BGA Level 1
Chaohai Liang, BGA Level 1
BingAn Chan(PD), BGA Level 1
JianWen Rong, BGA Level 1
YiLong Zhang(Johnathan), BGA Level 1
Biaoqiang Zhong, BGA Level 1
Shenyu Dong, BGA Level 1
Jiajie Lu, BGA Level 1
Jiajun He, BGA Level 1
Jiacheng Li, BGA Level 1
Sheng Zhang, BGA Level 1
Chan Chak Sum, BGA Level 1
Cheng Man Fai (Vincent), BGA Level 1
Kwong Wai Ho, BGA Level 1
Winnie Law, BGA Level 1
Mok Wai Kin, BGA Level 1
Tam Chun Fai, BGA Level 1